Fenntartható Energia Akcióterv

A fenntartható energia akcióterv /SEAP célja, hogy helyi, település szintű energetikai stratégiát nyújtson az adott településnek és a fenntartható energiaellátási rendszerre vonatkozó javaslatokkal növelje azok ellátásbiztonságát és versenyképességét. Ennek két alapvető eszköze az energiahatékonyság fokozása, azaz energiafogyasztásunk maximális csökkentése az ésszerűség határain belül, jelenlegi életminőségünk megtartása mellett, majd az így kapott fogyasztás kielégítése minél nagyobb arányban megújuló energiaforrások felhasználásával.

SEAP célja, és eszközei:

– Energiahatékonyság
– Napenergia
– Szélenergia
– E-mobilitás
– Fenntartható közlekedés
– Tiszta energiatermelés
– Újrahasznosítás
– Környezettudatosság
– Település szintű energetika
– Fenntartható energiaellátás

A fenntartható energia akcióprogram célok elérésében a lakosság bevonása kiemelt jelentőséggel bír, mivel a fogyasztási szokások alakítói és az energiafelhasználás károsanyag kibocsátásának okozói mi magunk vagyunk, így a lehetőség is nálunk van, hogy előrelépjünk és együtt tegyünk a fenntartható energiaellátásért.

A valódi cél elérésében azonban ez még mindig csak eszköz, hiszen az egy olyan rendszer/élettér megalkotása, mely az élővilág minden értékének megőrzésével hosszútávú boldogulást kínál mindannyiunknak.

SEAP fenntartható energia akcióprogram

SEAP célja

100% megújuló – az elérhető cél

A megvalósíthatóság és a rendszerbe való illeszkedés kulcsa, hogy jó előre tervezett stratégia mentén haladjunk beruházásainkkal. Az energetika és a megújuló energiák kapcsán ez különösen igaz, mivel a technológia gyors ütemben fejlődik és így könnyű a hosszútávú érdekeinkkel szembemenő döntéseket, beruházásokat végrehajtani. Ebben segít a Fenntartható Energia Akcióterv. A megújuló energiaforrások egyik alapvető különbsége a hagyományos (fosszilis) energiahordozókhoz képest, hogy míg azok esetében gyakorlatilag egy csőkeresztmetszettől függő, de igényeink szerint azonnali és folyamatos energiaellátást várhatunk, addig a megújulók fajtánként más és más “jelleggel” termelnek, és ehhez még különbözőbb területigény is társul. Ha feltételezzük, hogy nagy részarányban szeretnénk megújulókból fedezni energiaigényünket és nem akarjuk elveszteni a már megszokott életterünket, a területigény fontos szemponttá válik, melynek vizsgálata mindenképp egy Fenntartható Energia Akcióterv része kell legyen.

Fenntartható Energia Akcióterv

energetikai modell – megújulóK

Egy jól felépített Fenntartható Energia Akcióterv és energetikai modell – mely az adott település energetikai viszonyait veszi figyelembe – tisztább képet adhat a település céljaihoz vezető útról, és arról, hogy mikor, mennyit és hogyan alkalmazzuk a megújuló energiaforrásokat. Az energetikai modell optimalizálásával pedig növelhetjük a teljes település szintű energetikai rendszer gazdaságosságát. Pontos rendszer adatokat, kapacitásokat határozhatunk meg az adott település 100% megújuló alapú energiaellátó rendszerével kapcsolatban, így a várható igényekhez tartozó szükséges beépített energiatermelőket már ma is tudatosan megválaszthatjuk, méretezhetjük a településre szóló Fenntartható Energia Akcióterv készítésekor.

Fenntartható Energia Akcióterv

energetikai modell – energiamix – villamos energia