Energetikai Szakreferens Szolgáltatás

Energetikai szakreferens szolgáltatás a kötelezett vállalatok szolgálatában:

Részlet a “122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról”-ból:

5/A.2 Az energetikai szakreferens
7/A. §3 (1) Energetikai szakreferens szolgáltatás igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a
a) 400 000 kWh villamos energiát,
b) 100 000 m3 földgázt vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.
(2) Az energetikai szakreferens
a) szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
b) javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
c) gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
d) az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
e) összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
f) ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Amennyiben energetikai szakreferens szolgáltatás igénye esetén kérdése merülne fel, keressen minket elérhetőségeinken

vagy

kérjen árajánlatot fel partnerünktől: energiaszerviz.hu

Energetikai szakreferens szolgáltatás igénye esetén keressen minket, vagy partnerünket az energiaszerviz.hu-t.

Energetikai szakreferens a SEAP.hu és az energiaszerviz.hu partnerségében.